HİZMETLER

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile Danışmanlığı aile birliğini, bütünlüğünü korumayı ve çıkabilecek sorunları ya da var olan problemlerin çözümlerini bulmayı amaç edinen bir yöntem olarak da tanımlanabilir. Bu amaç doğrultusunda aile danışmanlarının hedefi ailede iletişimi düzelterek çatışmayı en aza indirmektir. Hedef, bireyin değişimini ve çevresinin de bu değişim ile düzene girmesini sağlamaktı

Amaç: Evlilik öncesi, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde sorun yaşayan bireylere psikolojik destek sağlayıp, sorunların çözümünde yardımcı olmaktır.

   HEDEFLER

Aile üyelerinin duygusal gereksinmelerini algılamak ve doyurulmasını kolaylaştırmak.

Üyelerinin her birinin özerkliğinin ve iletişim kurma becerilerinin artmasını sağlamak

Aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların tüm aile bireylerin ya da birkaç aile bireyinin katılımı ile aile danışmanı eşliğinde çözümlemek.

Aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel öğelerin geliştirilmesine yönelik yöntemler uygulamak.

Tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermek.

Çiftlerin birbirlerine karşı uyumsuz davranış modellerini değiştirmek, “ben” yerine “biz” ruhunu geliştirebilmek.

Eşlerin farklı yanlarını kabul edip, evlilik yaşantısındaki dengenin sağlanmasına destek olmak.

Yeni yaşam düzenlemeleri, çocuk bakımı ve mali düzenlemeler karşısında yaşanan sorunlara çözüm üretmek.

EVLİLİK TERAPİSİ 

Evlilik Terapisi, hayatımızdaki önemli bir yere sahip olan iletişimin, çiftler arasında doğru bir şekilde gerçekleşmesini hedefler. Çiftlerin kendilerini daha iyi tanımasını duygu, düşünce ve beden dili iletişimlerinin sağlıklı ve sağlam bağlarla kurulmasını amaçlar. Kişiler, kendilerini farklı pencereden görüp kendi zihinsel keşiflerini yaşarken eşleri için ne kadar önem taşıdıklarının farkına varırlar ve böylece olumlu bir gelişim süreci başlar. Evlilik terapisi alan çiftler hem kendi hem de eşlerinin hayatlarıyla ilgili farkındalık yaşarlar. Eşler, birey ve eş rollerini birbirinden ayrı tutarak yaşamayı keşfedip daha dengeli ve sağlıklı yaşam sürerler.

EVLİLİK ÖNCESİ

Evlilik Öncesi Danışmanlık, çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımalarını, evliliğe hazırlanmalarını, kişisel ve ortak hedeflerini belirlemelerini, doğru ve sağlıklı iletişim biçimlerini öğrenmelerini, problem çözme becerileri edinmelerini, bireysel ve çift becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlar. Evlilik öncesi danışmanlığın bir diğer hedefi, evlilikte ortaya çıkabilecek sorunları önlemektir.

Evlilik öncesi danışmanlıkta çiftlerin, var olan sorunlarını, yaşanan süreç ile ilgili problemlerini, alınması gereken sorumlulukların yarattığı korkuları, evlilikte oluşabilecek sorunların endişelerini karşılıklı olarak paylaşması ve bunlarla nasıl baş edilebileceğinin öğrenilmesi amaçlanır. Problemlerin çözümü, iletişim becerileri, iş bölümünün yapılması, ev işlerinin dağılımı, ev ekonomisinin idare edilmesi, bütçe düzenlenmesi, cinsellik, alışkanlıklar, arkadaşlar, ebeveynlikle ilgili sorumlulukların paylaşılması ele alınan konulardır.

BOŞANMA SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

Boşanma Danışmanlığı, boşanma sürecinde çiftlerin yaşayabilecekleri psikolojik sorunları önlemek, varsa çocuklara boşanma sürecinin nasıl açıklanması gerektiği ve boşanma sonrasında ailelerin çocuklara nasıl davranması gerektiği gibi konularda danışmanlık yapmayı amaçlar. Ayrıca çiftler arasında arabuluculuk görevi de görmektedir. Sorunsuz bir boşanmanın olmasını sağlayarak, çocukların boşanma sürecinde ve boşanma sonrası süreçte olumsuz etkilenmelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Boşanma sonrasında bireylerin sosyal hayata uyum sağlayabilmelerini hızlandırmak, yaşanabilecek duygusal ve psikolojik sorunların üstesinden gelmeyi kolaylaştırabilecek bilgiler sunmaktır.

CİNSEL DANIŞMANLIK

Cinsel Danışmanlık, kişilerin cinsel bilgilendirilmelerinin yapılması ve yanlış ya da eksik bilgilerin düzeltilmesidir.  Danışmanlık süresince kaygıyı azaltmak, cinsel birlikteliğin zamanı ve sıklığı gibi konulardan kaynaklanan cinsel çatışmaları çözümlemek, cinsellik hakkında bilgilendirmelerde bulunmak, yeni duygusal ve cinsel teknikler öğretmek hedeflenmektedir. Bu danışmanlıkta, sorunun kaynağı, süreci, konu hakkında danışanın bilgisi değerlendirilir. Cinsel mitler ve bilgi eksikliği veya yanlışlığı giderilir.

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Eğitim danışmanlığı, kurumsallaşma yolunda adım atan firmaların sektörde faaliyet göstermeye başladığı andan itibaren ihtiyaç duydukları konularda verilen danışmanlık hizmetidir. Departman, çalışma alanları, görev tanımları gibi kavramlar eğitim danışmanlığıyla birlikte kurumdakilere aktarılır ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulur. Amaç, kurumların daha verimli ve istikrarlı çalışmalarıdır.