logosaydamson_edited.png

FİLİZ KARALI

PROFESYONEL EĞİTİM, ÖĞRENCİ, YAŞAM KOÇU ve AİLE DANIŞMANI 

ONLINE DANIŞMANLIK VERİLİR

FILIZ KARALI portre kopyala.jpg

  1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvalarında rehber öğretmen olarak 5 yıl çalıştıktan sonra; Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Emek Yüzüncü Yıl Kız Meslek Lisesi gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 23 yıl Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji) öğretmenliği yaptı. Bu süreçte TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda Sosyal Bilimler alanında öğrencilere danışmanlık yaptığı birçok proje sergilenmeye hak kazandı. Yine öğrencilere Proje Danışmanlığı yaparak Türkiye Felsefe Kurumu'nun düzenlediği Felsefe Olimpiyatlarında Türkiye dereceleri elde etti. 28 yıl devlet bünyesinde çalıştıktan sonra 2017 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden emekli olduktan sonra profesyonel olarak eğitim ve danışmanlık çalışmalarına devam etmektedir.

Halen AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER Bölümü'nde okumakta...

 
 

HİZMETLER

YAŞAM KOÇLUĞU

Sokrates “doğruluk kişinin içindedir, burada önemli olan bunu açığa çıkarmak; bunun içinde sorgulamaktır” demiş.

 • Yaşam koçluğu; kişinin başarılı ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için yaşama becerisini ve farkındalığını artırmaya çalışan, iç kaynaklarına ulaşma ve bunları hedef ve istekleri doğrultusunda kullanmasına destek sağlayan özel bir süreçtir.

 • Koçluk kişinin gerek özel gerek mesleki yaşamdaki sorunlarını farklı düşünüp, davranabilme becerisini geliştiren süreçtir.

 • Davranışlardan ziyade, davranışların altında yatan nedenlere bakmaktır.

 • Kişinin yapamadıkları değil, yapabildiklerine bakıp daha ileriye götürmektir.

 • Kişinin kendi cevaplarını bulmasına yardımcı olmaktır.

 • Kişilerin hayatlarına ve verdikleri kararlara motivasyon merak ve yaratıcılıkla yaklaşıp cesaretlendirmektir.

 • Kişinin kendi ile ilgili cesur kararlar alabilmesine, kapasitesini geliştirmesine, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim içinde olmasına yardımcı olmaktır.

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

 • Öğrencinin yol arkadaşıdır.

 • Öğrenci koçu kendi belirlediği değil, öğrenciye gerçek kendi hedefini buldurur.

 • Rastlantısal değil, sistemli bir başarıyı hedefler.

 • Öğrencinin duyusal görsel, işitsel temsil sistemlerini tespit edip, uygun öğrenme teknikleri kullanır.

 • Hafıza geliştirme ve hızlı okuma teknikleri ile öğrencinin gelişmesini sağlar.

 • Öğrenciye motivasyonunu arttırmaya yönelik teknikler uygular (örneğin: NLP).

 • Öğrenciye dikkat arttırıcı yöntemler uygulanır.

 • Uygulamalar çerçevesinde aileye danışmanlık yapar.

 • Öğrencinin yeteneklerini ve güçlü yanlarını fark etmesini sağlar.

 • Tüm derslerde öğrenme performansını artırmayı amaçlar.

 • Sınav teknikleri hakkında uygulamalar yapılır.

 • Sınav kaygısı ve başa çıkma yöntemleri uygulanır.

 • Stres yönetimi ve kontrolü üzerine uygulamalar yapılır.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile Danışmanlığı aile birliğini, bütünlüğünü korumayı ve çıkabilecek sorunları ya da var olan problemlerin çözümlerini bulmayı amaç edinen bir yöntem olarak da tanımlanabilir. Bu amaç doğrultusunda aile danışmanlarının hedefi ailede iletişimi düzelterek çatışmayı en aza indirmektir. Hedef, bireyin değişimini ve çevresinin de bu değişim ile düzene girmesini sağlamaktı

Amaç: Evlilik öncesi, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde sorun yaşayan bireylere psikolojik destek sağlayıp, sorunların çözümünde yardımcı olmaktır.

   HEDEFLER

 1. Aile üyelerinin duygusal gereksinmelerini algılamak ve doyurulmasını kolaylaştırmak.

 2. Üyelerinin her birinin özerkliğinin ve iletişim kurma becerilerinin artmasını sağlamak

 3. Aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların tüm aile bireylerin ya da birkaç aile bireyinin katılımı ile aile danışmanı eşliğinde çözümlemek.

 4. Aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel öğelerin geliştirilmesine yönelik yöntemler uygulamak.

 5. Tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermek.

 6. Çiftlerin birbirlerine karşı uyumsuz davranış modellerini değiştirmek, “ben” yerine “biz” ruhunu geliştirebilmek.

 7. Eşlerin farklı yanlarını kabul edip, evlilik yaşantısındaki dengenin sağlanmasına destek olmak.

 8. Yeni yaşam düzenlemeleri, çocuk bakımı ve mali düzenlemeler karşısında yaşanan sorunlara çözüm üretmek.

AİLE DANIŞMANLIĞI HANGİ KONULARDA VERİLİR?

 • Eş seçimi

 • Evlilik öncesi yaşanan sorunlara sorunlara ilişkin çözümler

 • Evlilikte iletişim sorunları

 • Aile içi şiddet

 • Evlilikte sadakatsizlik, aldatma ve baş etme yöntemleri

 • Eşler arası cinsel problemler

 • Sağlıklı ebeveyn ve çocuk ilişkisi

 

"Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur."

Peter F.Drucker

"Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara ulaşacabileceğini düşünmek deliliktir."

Albert Einstein